Att mäta en fotbollsspelares färdighet!

Med detta blogginlägg vill vi väldigt gärna skapa diskussion och delaktighet från våra bloggläsare. Ämnet handlar om olika sätt samt fördelar och nackdelar med att mäta en fotbollsspelares förmåga. Då tänker vi på fotbollsspelarens alla färdigheter. Låt oss dela in dessa i följande grupper:

 • Teknik
 • Fysik
 • Spelförståelse (och speluppfattning)
 • Karaktär (mentalitet/mental tuffhet)

Första frågan vi ställer oss: 
- Tycker Du det saknas någon grupp/egenskap i listan ovan? (1.)


Som flera av Er säkerligen sett i våra uppdateringar på vår facebook-page så har jag under en tid läst Per-Göran Fahlströms FoU-rapport; Att finna och att utveckla talang - en studie om specialidrottsförbundens talangverksamhet.
Rapporten diskuterar vad talang är och hur den/det bör definieras. När det gäller att hitta talanger så skrivs det bl.a. att: "det inte handlar om att förutspå vilka som kommer att bli stjärnor utan snarare identifiera de som innehar kvalitéer utöver det vanliga". Detta kommer jag tillbaka till.

I rapporten finns också följande att läsa: 
"För att bli extraordinärt skicklig inom ett område krävs förmågan att kämpa hårt och att ha mycket tålamod, det finns inga genvägar. Forskare har bl.a. tagit upp tre kriterier som måste uppfyllas för att man ska kunna anses vara expert".

 • Det första som nämns är att expertens utförande ska vara på en högre nivå än andra inom samma fält.
 • Det andra kriteriet är att prestera konkreta resultat. Som exempel på detta nämns hjärnkirurger. Det räcker inte att de är skickliga med sina instrument, utan resultatet för patienterna måste givetvis också vara lyckat.
 • Det sista kriteriet som nämns (och det som vi tycker är särskilt intressant i detta blogginlägg) är att det ska kunna replikeras och vara mätbart i laboratoriemiljö. --->

---->Inom idrotten är mätbarheten ofta mycket tydlig. Utövarna tävlar mot varandra under gemensamma och förutbestämda regler men nackdelen är att det i några idrotter kan vara mycket svårt att mäta skicklighet inom vissa områden. Forskarna som gjort denna "kriterielista" understyrker ändå vikten av att hela tiden försöka mäta prestationer.

Vikten av att tydligt kunna mäta prestation har under lång tid diskuterats i svensk fotboll. Ta exempelvis selekteringen som sker till våra distriktslag. Är det inte svårigheterna med att kunna mäta spelarnas spelförståelse (och speluppfattning) som gör att vi ofta får spelare födda på första halvan av året i våra distriktslag? Med detta menar jag att man pga svårigheterna med mäta spelarnas spelförståelse (och speluppfattning) tyvärr ofta fastnar med ögonen vid de spelare som är snabba och kraftfulla, underförstått de spelare som har en tidigt utvecklad fysik. Ibland kan det kanske vara så att ögat blir lurat att se en spelare med fantastisk speluppfattning men egentligen är det spelaren som tack vare sina fysiska förutsättningar får mer tid på sig.


Andra frågan vi ställer oss:
- Har vi problem med detta i Sverige idag eller får vi tillslut ändå fram merparten av de spelare med kvalitéer utöver det vanliga? (2.)


Låt oss reflektera kring följande fundering;

Om alla distriktslagsuttagningar var uppbyggda på exakt samma vis och alla byggde på ett testbatteri som med hjälp av olika övningar mätte spelarens färdighet i

 • Teknik
 • Fysik
 • Spelförståelse (och speluppfattning)
 • Karaktär (mentalitet/mental tuffhet)

skulle vi då öka våra chanser att identifiera de spelare som innehar kvalitéer utöver de vanliga och då kunna ge dessa unika spelare rätt förutsättningar att utvecklas maximalt?


Tredje frågan vi ställer oss:
- Har Du stött på tillfällen då detta sätt att arbeta testats? Hur fungerade det? (3.)

Fjärde, femte och sjätte frågan vi ställer oss:
- Jobbar Du med att mäta Dina spelares färdigheter? (4.)
- Finns det några risker med att börja mäta spelarnas prestation mer strukturerat? (5.)
- Vilka punkter fokuserar Du på idag för att försöka hitta spelarna med särskilt bra spelförståelse (och speluppfattning)? (6.)


Så, Magnus Olsson, Johan Nord, Kenta Hellström, Billy Goldmann, Tino Enström, Magnus Elmkvist, Kent Karlsson, Daniel Fröström, Tommy Andreasson, Kent Göransson, Kent Nyström, Mikael Lindgren, Thomas Westerberg m.fl ge oss gärna Era åsikter och klokskap!!! :) Jag vill ta er hjälp för att utveckla mina tankar och funderingar!


//Mårten Andersson

Kommentera gärna inlägget:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln

-